Έτοιμος είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος, που προβλέπει ενισχύσεις για μικρές επενδύσεις τουλάχιστον 100.000 ευρώ, αναδιαρθρώνει με τη συμμετοχή funds ζημιογόνες αλλά βιώσιμες επιχειρήσεις και προσφέρει δωδεκαετές σταθερό φορολογικό πλαίσιο σε μεγάλες εταιρείες που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

 

Το σχέδιο νόμου δίνουν από σήμερα μέχρι τις 16 Μαΐου σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης και ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόης Λαμπρινίδης, ώστε περί τα τέλη του μήνα να ψηφιστεί από τη Βουλή.

Στόχοι του επενδυτικού πλαισίου, είναι η δημιουργία καινοτομικών, εξωστρεφών και δυναμικών-βιώσιμων επιχειρήσεων που θα αυξήσουν την απασχόληση με έμφαση στους νέους επιστήμονες. Επιπλέον επιδιώκεται η επανεκβιομηχάνιση με τη στήριξη της καταρρέουσας αλλά όχι της απαξιωμένης βιομηχανίας.

Δύο είναι οι κλάδοι που κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν, της αγροδιατροφικής αλυσίδας και της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.

Οκτώ είναι οι κατηγορίες ενισχύσεων που μπορούν να διεκδικήσουν μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες, μεγάλες, νέες αλλά και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις:

 • Φορολογική απαλλαγή, το ύψος της οποίας – με ανώτατο 20% ετησίως μπορεί να επιμεριστεί έως και 15 χρόνια. Σκοπός είναι η ενίσχυση της απόδοσης και όχι όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
 • Δημόσια επιχορήγηση από 10% έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση επιτοκίου
 • Επιδότηση του κόστους απασχόλησης
 • Δωδεκαετές σταθερό φορολογικό πλαίσιο για επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ που δημιουργούν τουλάχιστον δύο νέες θέσεις εργασίας ανά ένα εκατ. ευρώ επιλέξιμης δαπάνης
 • Fast track αδειοδότηση
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω Ταμείου Συμμετοχών-fund, εγγυήσεις δανείων και κεφαλαιακές συμμετοχές.

Τα επενδυτικά ποσά

Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων είναι 100.000 ευρώ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, 150.000 ευρώ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις και τους συνεργατικούς σχηματισμούς και 500.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Το ύψος της ενίσχυσης είναι μέχρι 5 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, έως 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και μέχρι 20 εκατ. ευρώ για το σύνολο των εργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 25%. Μπορούν να το κάνουν με αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, χρησιμοποιώντας τα αφορολόγητα αποθεματικά της επιχείρησής τους, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας, το δανεισμό είτε από τράπεζα είτε από άλλον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

 
Σημειώστε το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και μία επιθυμητή ημερομηνία κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Παρακαλώ εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας

Invalid Input

Invalid Input

Επιλέξτε την ημερομηνία και ώρα που θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Invalid Input

Ώρες Λειτουργίας

 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
 • Κλειστά
 • Κλειστά
Κ. Μωραίτης - Β. Σταματόπουλος Ο.Ε.
Βασιλικών 19Γ΄ | ΤΚ: 35133 Λαμία
Τηλ. - FAX: +30.22310.66758