ΜΕΤΡΟ 6.3 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Μετά το μεγάλο ενδιαφέρον και το μεγάλο αριθμό συμμετοχών στο Μέτρο 4.1 - <<ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ >>, έρχεται νέα προκήρυξη (ίσως μέχρι τέλος 2018) για την ενίσχυση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
θα αφορά:
• Εκμεταλλεύσεις σε αγροτικές κοινότητες με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους
• Παραγωγική δυναμικότητα από 5.000 – 7.999 ευρώ
Προϋποθέσεις:
• Οι υποψήφιοι να είναι εγγεγραμμένοι ως επαγγελματίες στο Μητρώο Αγροτών
• Ηλικία έως 56 ετών (ημερομηνία αίτησης)
• Εισόδημα ατομικό έως 3.000€ και οικογενειακό έως 15.000€
• Τυπική απόδοση, όπως προαναφέρθηκε, (προηγούμενο ΟΣΔΕ της προκήρυξης) έως 7.999€
Υποχρεώσεις:
• Διατήρηση ιδιότητας επαγγελματία αγρότη (4ετία)
• Απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων (πτυχία επιπέδου 3 ή εντός 3 ετών παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ )
• Αύξηση, με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, της τυπικής απόδοσης, κατά 15%
Πριμοδοτούνται στη βαθμολογία της αίτησης:
1. Ηλικία έως 35 ετών
2. Ιδιόκτητη γη
3. Προτεραιότητα σε αιγοπροβατοτροφία, δενδροκομία, ζωοτροφές
4. Συμμετοχή σε Ομάδες Παραγωγών
5. Ποσοστό αύξησης Τυπικής Απόδοσης (άνω του 20%)
Αποκλείονται αγρότες ενταγμένοι σε προγράμματα Νέων Αγροτών

Ύψος ενίσχυσης 14.000€ σε δύο δόσεις – 70% προκαταβολή και 30% με την επίτευξη των στόχων.
Αυτά θα είναι τα γενικά χαρακτηριστικά μη αποκλειομένων τροποποιήσεων μέχρι την προκήρυξη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : AGREFIN 

Σημειώστε το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και μία επιθυμητή ημερομηνία κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Παρακαλώ εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας

Invalid Input

Invalid Input

Επιλέξτε την ημερομηνία και ώρα που θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Invalid Input

Ώρες Λειτουργίας

  • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
  • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
  • 08:30 - 14:00
  • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
  • 08:30 - 14:00 και 17:30 - 20:30
  • Κλειστά
  • Κλειστά
Κ. Μωραίτης - Β. Σταματόπουλος Ο.Ε.
Βασιλικών 19Γ΄ | ΤΚ: 35133 Λαμία
Τηλ. - FAX: +30.22310.66758